POZOR: Tyto stránky se zabývají problematikou bytového vlastnictví podle právních předpisů platných do konce roku 2013.

Bytové vlastnictví podle právních předpisů platných do konce roku 2013

Společnost Jerkman a.s. se specializuje na problematiku zákona o vlastnictví bytů, oblast bytového družstevnictví, družstevní a individuální bytovou výstavbu a problematiku skupinového vlastnictví bytů jako celek.

Tyto stránky se však zabývají problematikou bytového vlastnictví podle právních předpisů platných do konce roku 2013.

Jinými slovy, zde naleznete informace o dřívější právní úpravě, zejména podle zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů (který však byl novým občanským zákoníkem zrušen), zejména informace týkající se:

Prohlášení vlastníka budovy

Pasportizace(zaměření) jednotek

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky

Založení společenství vlastníků jednotek

Likvidace družstva po vzniku společenství vlastníků jednotek

Smlouva o výstavbě

Problematika zákonných věcných břemen vzniklých dle §28d zák.č.42/1992 Sb.


Pokud hledáte informace a bytovém vlastnictví podle platné legislativy, naleznete je zde.